Arduino Blink Uygulaması – 1 Saniye Yan 1 Saniye Sön

Arduino bir çok işlemi kolaylıkla yapabileceğiniz bir uygulama

Arduino üzerinde dahili bir led bulunuyor. Bu ledin pin numarası

 • D13 – 101
 • D13 – Due
 • D1 – Gemma
 • D13 – Intel Edison
 • D13 – Intel Galileo Gen2
 • D13 – Leonardo and Micro
 • D13 – LilyPad
 • D13 – LilyPad USB
 • D13 – MEGA2560
 • D13 – Mini
 • D6 – MKR1000
 • D13 – Nano
 • D13 – Pro
 • D13 – Pro Mini
 • D13 – UNO
 • D13 – Yún
 • D13 – Zero

void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}

Merhaba dünya!

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!