Ankara Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü 1 Sözleşmeli (Erkek Terzi/Giydirici) Personel Alacak

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını
karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda
sözleşmeli 1 Atölye Elemanı (Erkek Terzi/Giydirici) alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel
şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2- İlkokul veya İlköğretim mezunu olmak,
3- İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya
eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki
işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları aranır.
Atölye Elemanı sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler;
Genel Müdürlükte Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik
Müdürü ve Genel Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik
komisyon tarafından; Müdürlüklerde ise Müdür veya Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü
ve Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon
tarafından değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.
Atölye Elemanlarının alımları, Sanata Teknik Müdürlüklerinin ihtiyacı üzerine branşlara göre
Temsil Sezonu sonuna kadar gerçekleştirilecek olup, göreve alınanlardan gerekli görülenler, Genel
Müdürlüğün veya Müdürlüğün uygun gördüğü zamanlarda ve belirleyeceği kriterler doğrultusunda
yeniden değerlendirilmeye tabi tutulabilirler. Bu değerlendirmelerde başarılı olmayanların sözleşmeleri
sona erdirilir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular, en geç 28 Mart 2017 Salı günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;
1- Diploma Örneği,
2- 2 adet Fotoğraf,
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Adli Sicil Raporu
ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.
SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Yer : Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:20 Ulus/ANKARA
Tarih : 31 Mart 2017 Cuma Saat: 10.30
İRTİBAT TELEFONLARI: 0 (312) 310 43 40

Related Posts

One Reply to “Ankara Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü 1 Sözleşmeli (Erkek Terzi/Giydirici) Personel Alacak”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© All Right Reserved